Ръчното миене често уврежда

Ръчното миене често уврежда панелите. Човешките грешки могат да бъдат значително редуцирани чрез въвеждането на автоматизиран процес с технологията за чистене на BGsolar.