Подгряване на водата

Подгряване на водата е процес, чрез който се намалява температураната разлика на водата и нагрятия от слънцето панел. В един стандартен сценарий, температурната разлика може да доведе до пукнатини и повреди на панелите. Този риск е редуциран именно чрез технологията за непосредствено подгряване на водата при миене на соларните панели.