3 – 5 MWp на ден

Изчислените 3 – 5 MWp обработена повърхост на ден са калкулирани за една машина при двуредова конструкция и портретно ориентирани панели с мощност от 230 Wp.